INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GARANTA ASIGURARI S.A., cu sediul social in strada Bd. Ion Mihalache, nr. 19-21, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/7688/1997, („Asigurator” sau „Operatorul”), in vederea prestarii serviciilor de asigurare, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare

Societatea va prelucra date personale constand, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, semnatura, adresa de contact, telefon, e-mail, date privind bunul asigurabil, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune dupa caz.

Asigurator colecteaza si prelucreaza datele Dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri: prestarea serviciilor de asigurare (ofertarea si emiterea politelor de asigurare, gestionarea contractelor de asigurare/ politelor, solutionarea daunelor) si de reasigurare; efectuarea de profiluri si luarea deciziilor automate pentru evaluarea riscurilor asigurate si calculul primelor de asigurare; activitatea este necesara doar in cazul incheierii anumitor categorii de contracte de asigurare, prin raportare la suma asigurata; marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi); raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Asigurator face parte; efectuarea de analize statistice/actuariale; solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate); solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor; identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude (de exemplu prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna); comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate; asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video); recuperarea creantelor.

Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal il poate reprezenta, dupa caz: incheierea si executarea contractului de asigurare/polita la care sunteti parte, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractului de asigurare; o obligatie legala a Operatorului; consimtamantul dumneavoastra; interesul legitim al Operatorului, pentru activitati precum efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Asigurator face parte, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate ale dosarelor de dauna, asigurarea masurilor de securitate necesare, etc.

Datele cu caracter personal pot fi transferate catre autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului; furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (ex. reasiguratori, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de regularizare a daunelor, agenti constatatori de dauna, furnizori de call-center si asistenta in domeniul asigurarilor, clinici medicale partenere si service-uri auto partenere, etc); prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare; institutii, agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca legislatia stipuleaza acest lucru; intermediarii implicati in administrarea contractelor Dumneavoastra de asigurare (de ex. brokeri, agenti de asigurare – persoane fizice autorizate, etc.); alte companii din cadrul Grupului NBG (nationale si/sau internationale); instante judecatoresti, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

Asigurator ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din afara sau din cadrul Grupului, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, Asiguratorul a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de asigurari, in acord cu nomenclatorul arhivistic aplicabil la nivelul Asigurator.

Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a depune o plangere la Societate sau la ANSPDCP.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Asigurator a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand  numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru, (ii) la adresa de e-mail: dpo@garanta.ro sau (iii) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii mentionate mai sus.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus prin oricare din modalitatile de contact enumerate mai sus.