Asigurarea de raspundere civila profesionala decurgand din practica medicala

Ce este Asigurarea de Malpraxis?

Este o asigurare de raspundere civila profesionala care are rolul de a proteja medicii si personalul auxiliar din unitatile medicale de consecintele financiare generate de erorile ce pot interveni in efectuarea actului medical, acoperind despagubirea prejudiciilor cauzate pacientilor.

Asigurarea de Raspundere Civila Decurgand din Practica medicala este o asigurare obligatorie pentru medicii si personalul auxiliar din unitatile medicale conform Legii 95/2006.

In baza acestui tip de polita se pot acorda despagubiri pentru:

  • vatamari corporale sau deces;
  • pagube materiale;
  • cheltuielile de judecata ale asiguratului daca a fost obligat la desdaunare.

Acoperire Optionala:

Daune Morale cauzate ca urmare a vatamarilor corporale (maxim 5.000 EUR sau echivalent in LEI)

Unde sunt acoperit?

Este acoperita practica medicala desfasurata pe teritoriul Romaniei.

Exceptii si cazuri pentru care asiguratorul nu este raspunzator:  

  • pagube produse cu intentie de catre asigurat;
  • pagubele produse de asigurat ca urmare a incalcarii grave a reglementarilor legale privind exercitarea profesiei;
  • pentru producerea unor prejudicii in timp ce asiguratul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau substantelor halucinogene de orice fel.

Suma asigurata: poate fi stabilita de catre Asigurat, in functie de tipul de calificare profesionala, tinand cont de limitele minime mentionate in Ordinul nr. 346/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.