Suport asigurari de viata

Esti detinatorul sau beneficiarul unei asigurari de viata si a sosit momentul sa anunti un eveniment asigurat?

Contacteaza intermediarul politei de asigurare sau poti lua legatura direct cu noi, prin e-mail, la adresa daune.viata@garanta.ro sau la numarul de telefon 021.303.70.20 de Luni pana Vineri intre orele 08:30 si 16:30.

Aparitia evenimentului asigurat trebuie avizata in termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acestuia, prin completarea si transmiterea formularului de avizare dauna specific fiecarui eveniment, pe care il poti descarca mai jos.

Lista documentelor necesare:

In caz de deces
 • Copie a certificatului de deces (copie legalizata in cazul politelor individuale sau stampilata si semnata de catre Directorul de Reprezentanta/Agentie pentru asigurarea conformitatii cu originalul si copie stampilata si semnata de catre Directorul de Reprezentanta/Agentie in cazul politelor de grup).
 • Copie a certificatului medical constatator al decesului.
 • Certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor (pentru politele la care nu sunt specificati mostenitorii) sau Dispozitie de curatela daca mostenitorii sunt minori.
 • Adresa de la Politie privind cauzele si circumstantele decesului (in cazul unui deces din accident).
 • Copie a fisei medicale de la doctorul de familie sau, in cazul in care acest document nu se poate obtine din motive obiective, o adeverinta medicala emisa de catre medicul de familie.
 • Fiecare pagina a fisei medicale va fi numerotata, semnata si parafata de catre medicul de familie si va purta mentiunea “conform cu originalul”.
 • Orice alte documente pe care GARANTA ASIGURARI le considera necesare pentru evaluarea evenimentului asigurat.
In caz de supravietuire
 • Solicitarea de plata a indemnizatiei de supravietuire semnata de catre Contractant, asa cum aceasta a fost in prealabil transmisa de catre GARANTA ASIGURARI.
 • Copii ale actelor de identitate ale beneficiarilor.
 • Copie a politei de asigurare.
 • Orice alte documente necesare in vederea solutionarii dosarului de dauna.
In caz de invaliditate
 • Copie a fisei medicale a asiguratului de la medicul de familie sau, in cazul in care acest document nu se poate obtine din motive obiective, o adeverinta medicala emisa de catre medicul de familie.
  * Fiecare pagina a fisei medicale va fi numerotata, semnata si parafata de catre medicul de familie si va purta mentiunea “conform cu originalul”.
 • Copii ale biletelelor de iesire din spital.
 • Copii ale tuturor concediilor medicale.
 • Orice alte documente pe care GARANTA ASIGURARI le considera necesare pentru evaluarea evenimentului asigurat.
 • In caz de invaliditate, GARANTA ASIGURARI va solicita dovada invaliditatii sau a continuarii invalidiatii prin acte eliberate de organele competente (Certificate medicale care atesta invaliditatea, Decizie medicala asupra Capacitatii de Munca, Decizie de pensionare ca urmare a unei invaliditati, Certificat de incadrare in grad de handicap, Declaratie a doctorului curant care sa ateste invaliditatea sau orice alt document pe care GARANTA ASIGURARI il considera necesar in vederea stabilirii dreptului la despagubiri).
In cazul afectiunilor grave
 • Copie a fisei medicale a asiguratului de la medicul de familie sau, in cazul in care acest document nu se poate obtine din motive obiective, o adeverinta medicala emisa de catre medicul de familie.
  * Fiecare pagina a fisei medicale va fi numerotata, semnata si parafata de catre medicul de familie si va purta mentiunea “conform cu originalul”.
 • Orice alte documente din care sa reiasa istoricul medical.
 • Copii ale biletelor de iesire din spital.
 • Orice alte documente pe care GARANTA ASIGURARI le considera necesare pentru evaluarea evenimentului asigurat.
In caz de suspendare a platii primelor de asigurare ca urmare a unei invaliditati
 • Copie a biletului/biletelor de iesire din spital si/sau a scrisorii/scrisorilor medicale din care sa reiasa clar perioada de spitalizare.
 • Copie a deciziei privind capacitatea de munca sau certificat de incadrare in grad de handicap, acolo unde este cazul, emis de catre medicul expert al asigurarilor sociale sau, dupa caz, de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
 • Copie a biletului/biletelor de externare in cazul in care Persoana Asigurata a fost internata ca urmare a evenimentului ce a dus la aparitia Invaliditatii Totale Permanente.
 • Documente emise de autoritatile competente din care sa reiasa circumstantele producerii accidentului, acolo unde este cazul.
 • Orice alte documente solicitate de catre GARANTA ASIGURARI si necesare in vederea solutionarii dosarului de dauna.
In cazul alocatiei zilnice de spitalizare
 • Copie a biletului/biletelor de iesire din spital si/sau a scrisorii/scrisorilor medicale din care sa reiasa clar perioada de spitalizare.
 • Orice alte documente pe care GARANTA ASIGURARI le considera necesare pentru evaluarea evenimentului asigurat.

Indemnizatia de asigurare se incaseaza in termen de 30 de zile de la data completarii dosarului de dauna cu ultimul document solicitat.

Contact suport viata

 • Tel: 021.303.70.20
 • Luni – Vineri 830 – 1630

Garanta Asigurari SA - Sediul central

Bulevardul Ion Mihalache 19-21, București 011171