Registrul intermediarilor in asigurari

Acceseaza Registrul Intermediarilor pentru a identifica un agent de asigurare persoana fizica/juridica, sau un agent de asigurare subordonat care desfasoara activitate in numele si in contul GARANTA ASIGURARI, folosind link-ul de mai jos:

INTERMEDIARI SECUNDARI – AGENTI PERSOANE FIZICE

Cod RAFCategorie intermediarNumele si prenumeCod inregistrare fiscalaClase de asigurare intermediate de agentul de asigurareData inscrierii in registrul asiguratoruluiData radierii din registrul asiguratorului
C1C2C3C4C5C6C7A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18
1234567
403715agentDumitrescu Marian35553461100000011100111100010000016.07.201329.11.2019
128524agentGoicea Elena35598854100000011100111100010000028.01.200829.11.2019
411993agentParfene Rares100000011100111100010000016.07.201530.09.2019
63257agentParusev Adrian Valentin31427606100000011100111100010000028.08.201402.12.2019
128625agentStanculescu Elisabeta35416820100000011100111100010000028.01.200829.02.2020

Agenti de asigurare persoane juridice

Codul unic alocat de A.S.F.DenumireCUIClase de asigurare intermediate de agentul de asigurareData
C1C2C3C4C5C6C7A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18
RAJ-191585CREDIT INSURANCE AGENT DE ASIGURARE23533614100000011100111100010000022.08.2008

INTERMEDIARI SECUNDARI – AGENTI AFILIATI PERSOANE JURIDICE

Cod RAJCategoria intermediarDenumire persoanei juridiceCodul de identificare fiscalaData inscrierii ca agent de asigurareNume Prenume conducator activitate bancassurance (1)Nume Prenume conducator activitate bancassurance (2)Clase de asigurare intermediate de agentul de asigurareData radierii din registrul asiguratorului
C1C2C3C4C5C6C7A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18
123456789
501250agent afiliatALPHA BANK ROMANIA SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
506206326.08.2011MIHAI MARIANA MONICABLANDA ANA MARIA1000000111011111000111100
501816agent afiliatBANCA ROMANEASCA SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
482957627.08.2011GRIGORIU DAN OCTAVIANTAINA MONICA OCTAVIA1000000111011111000111100
500018agent afiliatFIRST BANK SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
702559228.12.2015BUNGHEZ ANA ELENASTANCU OANA MARIA1000000111011111000111100
500519agent afiliatTRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA984573411.12.2008MUSTATA ANCA NICOLETAMOTOROIU OVIDIU ADRIAN100000011100111100010000001.11.2019

INTERMEDIARI EXCEPTATI

Nr. crt.Denumire Persoana JuridicaCod de identificare fiscalaData contract
1BOBI & ALINA TOURING SRL3808309724.04.2019
1RO TEAM TOUR SRL411812.11.2019
2TURETUR SRL2455255015.05.2019
1VIA CONSULTING SRL1873179824.10.2019
Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

GARANTA ASIGURARI S.A., cu sediul social in strada Bd. Ion Mihalache, nr. 19-21, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/7688/1997, („Asigurator” sau „Operatorul”), in vederea prestarii serviciilor de asigurare, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare

In conformitate cu prevederile legii si anume norma 19 / 2018 emisa de ASF am avea obligatia de a publica pe site-ul companiei listele cu agentii din subordine, pe categorii.  

Astfel, numele si prenumele dumneavoastra, ca reprezentant al companiei listate pe site, va fi prelucrat, prin afisarea pe site.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente, respective a normei 19/2018, emisa de ASF

Persoanele vizate sunt angajaţii companiilor/bancilor cu care colaboram.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome – studii, situaţie familială, situaţie militară, situaţie economică şi financiară, salariul, date privind bunurile deţinute, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

În vederea realizării scopului menţionat, GARANTA ASIGURARI S.A., va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor GARANTA ASIGURARI S.A., respectiv pe perioada obligativitatii afisarii informatiilor pe websitul www.garanta.ro

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi șterse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Publicarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresată GARANTA ASIGURARI S.A.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul GARANTA ASIGURARI S.A.,  cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@garanta.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: strada Bd. Ion Mihalache, nr. 19-21, Sector 1, Bucuresti.

GARANTA ASIGURARI S.A., poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. 

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam sa ne informaţi cât mai curând posibil.