Registrul intermediarilor in asigurari

Acceseaza Registrul Intermediarilor pentru a identifica un agent de asigurare persoana fizica/juridica, sau un agent de asigurare subordonat care desfasoara activitate in numele si in contul GARANTA ASIGURARI, folosind link-ul de mai jos:

INTERMEDIARI SECUNDARI – AGENTI PERSOANE FIZICE

Cod RAF Categorie intermediar Numele si prenume Cod inregistrare fiscala Clase de asigurare intermediate de agentul de asigurare Data inscrierii in registrul asiguratorului Data radierii din registrul asiguratorului
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
1 2 3 4 5 6 7
403715 agent Dumitrescu Marian 35553461 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16.07.2013 29.11.2019
128524 agent Goicea Elena 35598854 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28.01.2008 29.11.2019
411993 agent Parfene Rares 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16.07.2015 30.09.2019
63257 agent Parusev Adrian Valentin 31427606 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28.08.2014 02.12.2019
128625 agent Stanculescu Elisabeta 35416820 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28.01.2008 29.02.2020

Agenti de asigurare persoane juridice

Codul unic alocat de A.S.F. Denumire CUI Clase de asigurare intermediate de agentul de asigurare Data
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
RAJ-191585 CREDIT INSURANCE AGENT DE ASIGURARE 23533614 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22.08.2008

INTERMEDIARI SECUNDARI – AGENTI AFILIATI PERSOANE JURIDICE

Cod RAJ Categoria intermediar Denumire persoanei juridice Codul de identificare fiscala Data inscrierii ca agent de asigurare Nume Prenume conducator activitate bancassurance (1) Nume Prenume conducator activitate bancassurance (2) Clase de asigurare intermediate de agentul de asigurare Data radierii din registrul asiguratorului
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
501250 agent afiliat ALPHA BANK ROMANIA SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
5062063 26.08.2011 MIHAI MARIANA MONICA BLANDA ANA MARIA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
501816 agent afiliat BANCA ROMANEASCA SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
4829576 27.08.2011 GRIGORIU DAN OCTAVIAN TAINA MONICA OCTAVIA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
500018 agent afiliat FIRST BANK SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
7025592 28.12.2015 BUNGHEZ ANA ELENA STANCU OANA MARIA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
500519 agent afiliat TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA 9845734 11.12.2008 MUSTATA ANCA NICOLETA MOTOROIU OVIDIU ADRIAN 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01.11.2019

INTERMEDIARI EXCEPTATI

Nr. crt. Denumire Persoana Juridica Cod de identificare fiscala Data contract
1 BOBI & ALINA TOURING SRL 38083097 24.04.2019
1 RO TEAM TOUR SRL 4118 12.11.2019
2 TURETUR SRL 24552550 15.05.2019
1 VIA CONSULTING SRL 18731798 24.10.2019
Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

GARANTA ASIGURARI S.A., cu sediul social in strada Bd. Ion Mihalache, nr. 19-21, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/7688/1997, („Asigurator” sau „Operatorul”), in vederea prestarii serviciilor de asigurare, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare

In conformitate cu prevederile legii si anume norma 19 / 2018 emisa de ASF am avea obligatia de a publica pe site-ul companiei listele cu agentii din subordine, pe categorii.  

Astfel, numele si prenumele dumneavoastra, ca reprezentant al companiei listate pe site, va fi prelucrat, prin afisarea pe site.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente, respective a normei 19/2018, emisa de ASF

Persoanele vizate sunt angajaţii companiilor/bancilor cu care colaboram.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome – studii, situaţie familială, situaţie militară, situaţie economică şi financiară, salariul, date privind bunurile deţinute, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

În vederea realizării scopului menţionat, GARANTA ASIGURARI S.A., va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor GARANTA ASIGURARI S.A., respectiv pe perioada obligativitatii afisarii informatiilor pe websitul www.garanta.ro

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi șterse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Publicarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresată GARANTA ASIGURARI S.A.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul GARANTA ASIGURARI S.A.,  cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@garanta.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: strada Bd. Ion Mihalache, nr. 19-21, Sector 1, Bucuresti.

GARANTA ASIGURARI S.A., poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. 

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam sa ne informaţi cât mai curând posibil.