Registrul intermediarilor in asigurari

Consulta Registrul Intermediarilor de mai jos pentru a identifica un agent de asigurare persoana fizica/juridica, sau un agent de asigurare subordonat care desfasoara activitate in numele si in contul GARANTA ASIGURARI.

INTERMEDIARI SECUNDARI – AGENTI PERSOANE JURIDICE

Cod RAJ Categoria intermediar Denumire persoanei juridice Codul de identificare fiscala Data inscrierii ca agent de asigurare Nume Prenume conducator activitate Clase de asigurare intermediate de agentul de asigurare Data radierii din registrul asiguratorului

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

1 2 3 4 5 6 7 8
587690 agent DALIANI AGENT DE ASIGURARE SA 23533614 17.05.2023 IVANA FLORENTINA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

INTERMEDIARI SECUNDARI – AGENTI AFILIATI PERSOANE JURIDICE

Cod RAJ Categoria intermediar Denumire persoanei juridice Codul de identificare fiscala Data inscrierii ca agent de asigurare Nume Prenume conducator activitate bancassurance (1) Nume Prenume conducator activitate bancassurance (2) Clase de asigurare intermediate de agentul de asigurare Data radierii din registrul asiguratorului

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
10

A
11

A
12

A
13

A
14

A
15

A
16

A
17

A
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9
501250 agent afiliat ALPHA BANK ROMANIA SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
5062063 26.08.2011 MIHAI MARIANA MONICA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
540860 agent afiliat EXIMBANK BANCA ROMANEASCA SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
361560 27.01.2012 VOICULET GABRIELA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
500018 agent afiliat FIRST BANK SA
Registrul personalului implicat in distributie poate fi consultat aici
7025592 28.12.2015 BUNGHEZ ANA ELENA STANCU OANA MARIA 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0

INTERMEDIARI EXCEPTATI

Nr. crt. Denumire Persoana Juridica Cod de identificare fiscala Data contract
1 AIR ANTARES SRL 8274575 25.01.2023
2 BOBI & ALINA TOURING SRL 38083097 24.04.2019
3 BDC IDEEA SRL 41094975 12.04.2022
4 DUNAREA ALBASTRA SRL 13589537 11.08.2022
5 PELERINAJE GABRIELA SRL 44450910 23.02.2022
6 RO TEAM TOUR SRL 4118 12.11.2019
7 SKYLINE TRAVEL AGENCY SRL 29214657 15.02.2022
8 VIA CONSULTING SRL 18731798 24.10.2019
Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

GARANTA ASIGURARI S.A., cu sediul social in strada Bd. Ion Mihalache, nr. 19-21, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/7688/1997, („Asigurator” sau „Operatorul”), in vederea prestarii serviciilor de asigurare, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare

In conformitate cu prevederile legii si anume norma 19 / 2018 emisa de ASF am avea obligatia de a publica pe site-ul companiei listele cu agentii din subordine, pe categorii.  

Astfel, numele si prenumele dumneavoastra, ca reprezentant al companiei listate pe site, va fi prelucrat, prin afisarea pe site.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente, respective a normei 19/2018, emisa de ASF

Persoanele vizate sunt angajaţii companiilor/bancilor cu care colaboram.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome – studii, situaţie familială, situaţie militară, situaţie economică şi financiară, salariul, date privind bunurile deţinute, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

În vederea realizării scopului menţionat, GARANTA ASIGURARI S.A., va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor GARANTA ASIGURARI S.A., respectiv pe perioada obligativitatii afisarii informatiilor pe websitul www.garanta.ro

Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi șterse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Publicarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresată GARANTA ASIGURARI S.A.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul GARANTA ASIGURARI S.A.,  cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@garanta.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: strada Bd. Ion Mihalache, nr. 19-21, Sector 1, Bucuresti.

GARANTA ASIGURARI S.A., poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. 

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam sa ne informaţi cât mai curând posibil.